Beveiligd en zeker in de cloud werken.
Hoe worden uw data in de cloud beveiligd?
Houdt zelf de teugels in handen van alle regels.
Voldoet uw IT aan wet- en regelgeving?
Dezelfde beveiliging, ook bij uw out-sourced IT.
Is uw out-sourced IT voldoende beveiligd?
Laat social media veilig vóór u werken.
Kraken of maken social media uw imago en confidentiële data?

Wat durft u met uw organisatie met IT?

Een organisatie die wat wil bereiken denkt toekomstgericht. Denkt aan haar continuïteit. Inzicht in risico’s en beheersmaatregelen is hiervoor cruciaal. Durf IT laat uw IT voor u werken. Durf IT zorgt dat uw IT processen optimaal zijn ingericht waardoor de data altijd betrouwbaar en actueel zijn. Durf IT brengt de risico’s van uw IT-omgeving voor u in kaart. Durf IT maakt een inschatting van de impact van uw IT-risico’s. Durf IT adviseert en begeleidt u over het nemen en behouden van de noodzakelijke maatregelen. Hiermee laat u zowel de interne en externe auditors als uw toezichthouders zien hoe u IT gebruikt om veilig uw resultaat te bereiken.

 

Waarom Durf IT?

Hoe intelligent is de inrichting van uw IT? Hoeveel risico u neemt met uw IT?  Of toont u wellicht ongewenst veel lef met uw IT? Voldoet uw IT en IT beveiliging aan de huidige Wet- en Regelgeving? Iets waar u pas achter komt ten tijde van een calamiteit.

Durf IT is een organisatie die u volledig ondersteunt bij de twee peilers van uw IT:

 

 • IT Risk Management:
  • - IT Risico beheersing
  • - IT Compliance
  • - IT Security

 

 •  IT Business Intelligence:
  • - IT Project Managemen
  • - IT Analyse
  • - IT Audit

Durf IT helpt u graag met het verkrijgen van het gewenste niveau van hoogstaande output en informatiebeveiliging. Ongeacht of het nu gaat om het opstellen van het wachtwoordbeleid, het beoordelen van de UNIX hardening, het uitrollen van een security awareness programma, het opstellen van het informatiebeveiligingsbeleid of het volledig inrichten van uw Business Intelligence.

Wilt u weten hoeveel risico u neemt met uw IT? Of uw IT beveiliging voldoet aan alle huidige eisen? Of uw IT intelligent is ingericht? Neemt u dan contact op met Durf IT via ons contactformulier, e-mail of per telefoon.